پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 12 اسفند 1399
17:50

تلاوت- پخش

17:55

همخوانی و ترجمه

18:5

اذان


اذان مغرب به افق تهران : 18:19 موذن : استاد محمدپور

18:35

تلاوت ترتیل استاد احمد عامر

18:50

میان برنامه

18:55

میان برنامه

19:0

محله تلاوت(زنده)


19:50

یك آیه یك پرسش

20:0

تلاوت- پخش

20:5

در محضر استاد


21:0

میان برنامه

21:5

مصباح ، پرسش و پاسخ قرآنی


21:30

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره واقعه آیات 10-70

21:55

نمایش

22:0

سروش هدایت


22:25

تلاوت استاد شعبان صیاد

22:35

دعای توسل


23:0

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های انبیاء آیات 92-آخر و حج آیات 1-2

23:55

دعای ختم قرآن