پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 7 آذر 1399
16:0

پارك پردیسان

آشنایی با محیط زیست و روش های جلوگیری از تخریب آن
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:30

ساعت 25

16:40

میان برنامه

16:50

میان برنامه

16:55

میان برنامه

17:0

با تو باران می شوم

17:15

تهران میدان شهداء

تكریم و ارج نهادن به شهدای گرانقدر و خانواده بزرگوار و ارجمندشان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:45

تهرانك

آموزش رفتار شهروندی در قالب كمدی و طنز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:15

تیك تاك(تكرار)

18:30

فرحزاد(زنده)

سرگرم سازی و خلق لحظات مفرح و شاد برای عصرهای جمعه خانواده ها
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:25

میان برنامه

20:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:50

میان برنامه

21:0

آب و تاب(تكرار)

گفت و گوی محمد صالح اعلاء با هنرمندان و فرهیختگان از حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی و..
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

شش نقطه

درباره نابینایان و برای نابینایان و بینایان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:0

میان برنامه

آیتم های پخش
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+