پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 31 شهریور 1399
17:30

نقل و نقلستان

گفت و گو با طنزپردازان كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:0

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 18:20- مؤذن: شیخ محمد طوخی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:30

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

فامیل دور، فامیل نزدیك

20:15

زیرگذر طنز

20:30

سینما صبا

20:45

جورچین

خلاصه ای از برنامه های طنز رادیو صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

میزگرد

21:40

میان برنامه

21:45

قصه های صبا

22:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

بومرنگ

23:15

آپاراتچی

23:30

زیر گذر طنز

23:45

دور دنیا در 15 دقیقه