پخش زنده و آرشیو رادیو

ره آورد

یكشنبه،دوشنبه و سه شنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه


هدف اصلی این برنامه، ارتقای شاخص سلامت اجتماعی با افزایش آگاهی مخاطبان با توجه به زمینه ها و بسته های اجتماعی و فرهنگی جامعه است.