انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[02/11/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله دو و میدانی(تكرار)
02:50
25
نمایش زمین بازی رویایی- قسمت 2
نویسنده: حسین یعقوبی، سردبیر: جواد پیشگر، هنرمندان: مجید حمزه، رحمان باقریان، مریم سپهرلو و...
03:15
25
مركز مشاوره ی ورزشی(تكرار)
با حضور شهاب اولیایی(كارشناس تغذیه)
03:40
25
یك فنجان چای داغ(تكرار)
04:05
25
ورزش در آینه قانون(تكرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
25
صدای پیشكسوت(تكرار)
05:00
10
یك شب یك كتاب
05:10
5
میان برنامه
05:15
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:44-موذن: استاد عبدالعال
06:00
30
یك نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
06:35
25
ادامه یك نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
150
گزارش ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
11:35
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 12:16- موذن: استاد رفیعی
13:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
13:05
25
یك فنجان چای داغ
با حضور تقی زنجانی (پیشكسوت عكاسی ورزشی)
13:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
13:35
25
اقتصاد و كارآفرینی

این برنامه به بررسی كارآفرینی در ورزش و راه كارهای آن می پردازد.
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
25
باشگاه تندرستی
با حضور دكتر مهدی خوبی(كارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
14:55
5
میان برنامه
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
15:05
50
مجله دوچرخه سواری(زنده)
15:55
5
ریزبین
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
16:05
55
از فوتبال چه خبر؟(زنده)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
17:05
55
عصرانه(زنده)
اذان مغرب: 17:41-موذن: استاد سعیدیان
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
18:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
18:35
25
همیشه با ورزش(زنده)
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
19:05
50
ادامه همیشه با ورزش(زنده)
19:55
5
با اسكویی
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
55
مسابقه 9 با 2
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یك میز
با حضور نصرت الله رئوف لارودی(كارشناس كشتی) و مهدی توكلی(رئیس سازمان لیگ كشتی)
21:30
2
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
21:32
28
سه گام
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir