انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
150
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:30
20
ورزش و ادبیات
02:50
25
نمایش همین نزدیكی- قسمت 5
نویسنده: نعیما كرمی، سردبیر: عذرا وكیلی، هنرمندان: نگین خواجه نصیر، مینو جبارزاده، معصومه عزیز محمدی و...
03:15
25
باشگاه تندرستی(تكرار)
با حضور دكتر مهدی خوبی(كارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
03:40
25
یك فنجان چای داغ(تكرار)
04:05
25
چشم انداز(تكرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
10
یك شب یك كتاب
04:45
5
میان برنامه
04:50
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:27 موذن: استاد ابوزید
05:35
25
دور یك میز(تكرار)
06:00
30
یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.
06:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
06:35
25
ادامه یك نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
مجله والیبال(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
هوادار(زنده)
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
25
ادامه هوادار(زنده)
11:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
11:35
25
یك فنجان چای داغ
12:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
12:05
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 12:57 موذن: استاد پناهی
13:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
13:35
25
ورزش و روابط بین الملل
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
25
مركز مشاوره ورزشی
با حضور شهاب اولیایی(كارشناس تغذیه)
14:55
5
میان برنامه
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
15:05
50
مجله تیراندازی(زنده)
15:55
5
ریزبین
16:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
16:05
55
از فوتبال چه خبر؟(زنده)
17:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
17:05
55
عصرانه(زنده)
18:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
18:05
25
ادامه عصرانه(زنده)
18:30
90
گزارش ورزشی(زنده)
اذان مغرب: 19:21 موذن: استاد طوخی
20:00
120
گزارش ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

جدول پخش برنامه های
[31/06/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله والیبال(تكرار)
02:50
25
نمایش همین نزدیكی- قسمت 6
نویسنده: نعیما كرمی، سردبیر: عذرا وكیلی، هنرمندان: نگین خواجه نصیر، مینو جبارزاده، معصومه عزیز محمدی و...
03:15
25
مركز مشاوره ی ورزشی
03:40
25
یك فنجان چای داغ(تكرار)
04:05
45
به نام خدا
اذان صبح: 04:28 موذن: استاد سعیدیان
04:50
30
اسوه های جاوید
05:20
25
دور یك میز(تكرار)
05:45
10
یك شب یك كتاب
05:55
5
میان برنامه
06:00
30
صدای كوهستان(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
06:35
25
ادامه صدای كوهستان(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صدای كوهستان(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
55
میراث ایرانی
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
گلچین
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
ادامه گلچین
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
45
ادامه گلچین
11:50
20
الهی نامه(زنده)
اذان ظهر: 11:57 موذن: استاد شریف
12:10
5
میان برنامه
12:15
15
اخلاق در ورزش
12:30
60
ورزش و نوجوان
13:30
5
ترازو
13:35
25
از تندرستی تا افتخار
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
گردش و ورزش
14:30
25
پزشكی ورزشی
14:55
5
میان برنامه
15:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
15:05
50
نقد كتاب
با حضور شریعت زاده(مترجم كتاب)
15:55
5
ریزبین
16:00
210
گزارش ورزشی(زنده)
اذان مغرب: 18:19 موذن: استاد منصوری
19:30
30
رادیو ورزش با شما
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
50
رادیو ورزش با شما
20:55
5
با اسكویی
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یك میز
با حضور مسعود خلیلی(دبیر فدراسیون) و محمد كاظمیان(دبیر فدراسیون)
21:30
5
ترازو
21:35
10
فردا روشن است
21:45
15
می خواهم گزارشگر شوم!
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir