پخش زنده و آرشیو رادیو

رویداد

تكرار وعده اشتغال یك میلیونی برای سال 99 با نگاهی به سیر آن در سال های گذشته- حضور رئیس مجلس در مجمع عمومی مجالس آسیا در تركیه- روشنگری سید حسن نصرالله از ماهیت آشوب سازی آمریكا در لبنان و راهبردهای حزب الله در این خصوص- بررسی پیامدهای سیاسی قطعی شدن استیضاح ترامپ در كنگره و منتنفی شدن بركناری وی