پخش زنده و آرشیو رادیو

گلدان شكسته

19 الی 23 آبان از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


ماجرای جوانی كه با همسرش در آپارتمانی زندگی میكنند .جوان كه سعی میكند پایان نامه اش را در طول مدت زمان كوتاهی به پایان برساند درگیر مشكلات ساختمان و همسایه هایشان میشود