انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
یكی مثل همه(تكرار)
با حضور دكتر مصطفی فروتن(رفتارشناس)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه سلامت اجتماعی
ارتباط تلفنی با دكتر اعرابی(روانشناس)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
ارتباط تلفنی با خانم دكتر پریناز بنی‌سی(روانشناس)
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور حاج آقا مظفر كاوه(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
فردای روشن(تكرار)
ارتباط تلفنی با دكتر بهادر حاجی محمدی(رئیس مركز تحقیقات سلامت و ایمنی دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد)
04:25
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:35
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور دكتر منصف(امدادگر)
04:50
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:18 مؤذن: ابوزید
05:20
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
05:25
30
فراسو- گروه تغذیه(تكرار)
با حضور خانم دكتر مریم محمودی(دكترای تغذیه)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با دكتر مساعدیان(كارشناس پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
ارتباط تلفنی با خانم دكتر پورفرخ(روانشناس)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دكتر سینا مرادمند(متخصص قلب و عروق)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
09:05
40
افق روشن(زنده)
با حضور مهندس محمد بخارایی(رییس هیئت مدیره جمعیت ایمنی راه ها)
09:45
15
فرصت طلایی
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:20
80
خونه زندگی(زنده)
با حضور خانم دكتر فروغ اسرافیلیان(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:40
30
تا بیكران
اذان ظهر: 11:50 مؤذن: صبحدل
12:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
12:15
15
یاد یاران
با حضور دكتر منصف(امدادگر)
12:30
40
نیم نگاه- گروه تغذیه(زنده)
با حضور آقای دكتر محسن مشكات(مشاور رئیس سازمان دامپزشكی كشور و مدیر درمان سازمان دامپزشكی) و آقای دكتر محقق(رئیس اداره بهداشت كارخانجات خوراك دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:15
10
شور زندگی
با حضور دكتر دلبری(متخصص سالمندان)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
با حضور خانم دكتر فرح لطفی(روانشناس)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور دكتر بابك معصومی(متخصص طب اورژانس)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
فرزند من
با حضور خانم دكتر مریم حلی ساز(روانشناس كودك)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
17:00
105
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
با حضور خانم دكتر مهرنوش دارینی(روانشناس) اذان مغرب: 17:14 مؤذن: رفیعی
18:45
15
فرصت طلایی
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:10
50
دارچین
با حضور آقای دكتر آراسب دباغ مقدم(دكترای بهداشت مواد غذایی)، آقای دكتر مرتضی عقبایی(دكترای تغذیه) و آقای دكتر نوروزی(دكترای تغذیه)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
ارتباط تلفنی با خانم دكتر پریناز بنی‌سی(روانشناس)
21:30
30
نمایش هفتمین روز
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر درخشانفر(متخصص طب اورژانس)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

جدول پخش برنامه های
[30/08/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
فرزند من(تكرار)
با حضور خانم دكتر مریم حلی ساز(روانشناس كودك)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه سلامت روان
ارتباط تلفنی با خانم دكتر بهاره مهرجوئی(روانشناس)، خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)، خانم دكتر سوگل مشایخی(مولوی شناس) و دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس بالینی)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
با حضور دكتر حسین اعرابی(روانشناس)
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور خانم دكتر فروغ اسرافیلیان(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
شور زندگی(تكرار)
با حضور دكتر دلبری(متخصص سالمندان)
04:25
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:35
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور دكتر زمانی(امدادگر)
04:50
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:18 مؤذن: غفاری
05:20
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
05:25
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)
با حضور دكتر سینا مرادمند(متخصص قلب و عروق)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با دكتر مساعدیان(كارشناس پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر محمدرضا خامی(متخصص سلامت دهان و دندانپزشك اجتماعی)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه تغذیه(زنده)
با حضور خانم دكتر مریم محمودی(دكترای تغذیه)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
09:05
40
چشم انداز(تكرار)
با حضور آقای فرهاد سرخوش(مدیر دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه) و آقای مسعود تجریشی(معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست)
09:45
15
فرصت طلایی
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:20
80
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر رضا شریفی(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:40
30
تا بیكران
اذان ظهر: 11:50 مؤذن: آقاتی
12:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
12:15
15
یاد یاران
با حضور دكتر زمانی(امدادگر)
12:30
40
نیم نگاه- گروه خانواده(زنده)
با حضور دكتر حمید سوری(رئیس مركز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:15
10
كارنامه
با حضور آقای دكتر احسان دهنوی(مدیر عامل شركت پیشگامان انتقال ژن)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر یوسف رمضان(دكترای صنایع غذایی)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
با حضور دكتر محسن منصوبی فر(روانشناس)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور خانم دكتر امینی مقدم(متخصص زنان و زایمان و نازایی)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:10
15
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
یكی مثل همه
با حضور دكتر مصطفی فروتن(رفتارشناس)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
17:00
105
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
با حضور دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس) اذان مغرب: 17:14 مؤذن: طوخی
18:45
15
فرصت طلایی
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:10
50
استودیو سلامت
با حضور دكتر فرهوش(فوق تخصص گوارش) و دكتر اسماعیل زاده(دكترای تغذیه)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور دكتر حسین اعرابی(روانشناس)
21:30
30
نمایش روزها و آدمها- به صدای من گوش كن
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر سیاتیری(متخصص چشم)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir