انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
00:05
25
فرزند من(تكرار)
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس كودك و نوجوان)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه تغذیه
با حضور دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس)
02:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:35
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:50
80
خونه زندگی(تكرار)
با حضور خانم دكتر پورفرخ(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:15
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)
با حضور دكتر علی مددی( متخصص كودكان)
04:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:50
10
شور زندگی(تكرار)
با حضور دكتر احمدرضا دلبری(دكترای تخصصی سالمندان و رئیس مركز تحقیقات سالمندی)
05:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
05:10
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:27 مؤذن: غفاری
05:40
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور آقای سید فتاح درستكار(امدادگر)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر ابوالحسنی(متخصص پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:35
20
خانه ما(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
07:05
80
صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
ارتباط تلفنی با سردار بابلی(رییس اداره بهداشت و درمان ارتش) و دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
08:30
25
درناهای كاغذی
با حضور خانم دكتر منصوره حاج حسینی(روانشناس تربیتی)
08:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
09:05
40
نفس دوم(زنده)
با حضور دكتر حسبی(تخصص پزشكی ورزشی)
09:45
15
فرصت طلایی
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
10:20
10
ساده مثل سلامت
با حضور دكتر مرتضی ایزدی(متخصص طب مسافرتی)
10:30
85
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر محمد آذین(حقوقدان) اخبار سلامت: 11:00
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
12:00
40
تا رهایی(زنده)
با حضور دكتر محضری(پژوهشگر و درمانگر اعتیاد)
12:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
12:45
30
تا بیكران
اذان ظهر: 12:57 مؤذن: آقاتی
13:15
15
یاد یاران
با حضور آقای سید فتاح درستكار(امدادگر)
13:30
30
انسان و طبیعت
ارتباط تلفنی با آقای ابراهیم حاجی زاده(مدیر كل دفتر طرح ملی لایه ازون)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
14:05
45
كارگاهی برای زندگی
با حضور حجت الاسلام محمدحسن سعیدی(پژوهشگر حوزه دین)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
15:00
30
ترانه و ترنم
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
15:30
30
فصل پروانگی
ارتباط تلفنی با خانم میترا میرفخرایی(روانشناس)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
16:30
25
زنان جامعه من
گفتگو با خانم معصومه آباد(آزاده، نویسنده كتاب و دكترای بهداشت باروری)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
17:00
105
عصرتون سلامت
با حضور آقای دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)
18:45
15
فرصت طلایی(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
19:10
15
آرام جان
اذان مغرب: 19:21 مؤذن: طوخی
19:25
35
داستان ها و آدم ها(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
20:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
20:05
25
خانه آرزوها
با حضور دكتر محسن ایمانی(روانشناس) و حجت الاسلام سعیدی(كارشناس مذهبی)
20:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
20:35
25
افرا
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:20
10
یادداشت های روزانه من
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك:
21:30
30
نمایش همیشه امیدی هست- قسمت 06
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:10
55
حلقه گمشده
با حضور خانم دكتر روژان مظفری(جامعه شناس) و خانم دكتر فرناز سیف(روانشناس)
23:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
23:10
10
تپش مهر
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
23:20
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
23:25
30
حریم آرامش
با حضور خانم دكتر خویی(دكترای رفتارشناسی جنسی)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102

جدول پخش برنامه های
[31/06/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
00:05
25
زنان جامعه من(تكرار)
گفتگو با خانم معصومه آباد(آزاده، نویسنده كتاب و دكترای بهداشت باروری)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه تغذیه
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)
02:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:35
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
02:50
80
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر محمد آذین(حقوقدان)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:15
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 4:28 مؤذن: رضیعی
04:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
04:50
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور آقای سید فتاح درستكار(امدادگر)
05:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
05:10
25
درناهای كاغذی(تكرار)
با حضور خانم دكتر منصوره حاج حسینی(روانشناس تربیتی)
05:35
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
05:45
10
ساده مثل سلامت(تكرار)
با حضور دكتر مرتضی ایزدی(متخصص طب مسافرتی)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
06:10
20
عقیق
با حضور آقای دكتر سیدحمید خویی(محقق علوم دینی و قرآنی)
06:30
30
راز نیلوفر
با حضور خانم دكتر فرح لطفی كاشانی(روانشناس)
07:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
07:05
55
ورزش همگانی
ارتباط تلفنی با دكتر پورسعید اصفهانی(متخصص پزشكی ورزشی)
08:00
105
نقطه سر خط(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر اعرابی(روانشناس)
09:45
15
فرصت طلایی
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
10:20
80
كوچه سلامت پلاك 102(زنده)
با حضور آقای دكتر امیدی(كارشناس روانشناسی)
11:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
11:45
30
تا بیكران
اذان ظهر: 11:57 مؤذن: سعیدیان
12:15
20
سپید جامگان آسمانی
گفتگو با خانواده شهید محمد خوراكیان
12:35
30
روی موج سلامت(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
13:05
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
13:15
10
ساده مثل سلامت(تكرار)
با حضور دكتر مرتضی ایزدی(متخصص طب مسافرتی)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
13:30
15
از اهدا تا احیا(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
13:45
15
یك روز یك كتاب
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس كودك و نوجوان)
14:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
14:05
30
نمایش پناهنده
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
14:35
15
تپش مهر(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
15:00
30
فصل پروانگی(تكرار)
ارتباط تلفنی با خانم میترا میرفخرایی(روانشناس)
15:30
30
با نخبگان
با حضور دكتر محمدتقی جغتایی(فلوشیپ علوم اعصاب، دكترای تخصصی آناتومی، استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران، عضو وابسته فرهنگستان و مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی و رییس انجمن علوم اعصاب ایران)
16:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
16:05
50
مسابقه سه نسل
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
17:00
105
بفرمایید سیب(زنده)
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس) اذان مغرب: 18:19 مؤذن: كرمی
18:45
15
فرصت طلایی(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
19:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
19:10
45
دارچین(تكرار)
با حضور آقای دكتر آراسب دباغ مقدم(دكترای بهداشت مواد غذایی)، آقای دكتر مرتضی عقبایی(دكترای تغذیه) و آقای دكتر نوروزی(دكترای تغذیه)
19:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
20:00
30
تازه های پزشكی
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
20:30
30
ترانه و ترنم(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:20
10
والعهد
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
21:30
30
نمایش همیشه امیدی هست- قسمت 07
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
22:05
55
چشم انداز
با حضور خانم دكتر حكیم زاده(معاون آموزش و پرورش ابتدایی وزارت بهداشت)، دكتر محسن ایمانی(كارشناس علوم تربیتی) و دكتر مهدی نویدادهم(دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش)
23:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
23:05
10
ساده مثل سلامت(تكرار)
با حضور دكتر مرتضی ایزدی(متخصص طب مسافرتی)
23:15
5
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
23:20
35
داستان ها و آدم ها(تكرار)
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 22021954 شماره تلفن گویا: 27860102 شماره پیامك: 30000102

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir