انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[02/11/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
یكی مثل همه(تكرار)
با حضور دكتر مصطفی فروتن(رفتار شناس)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه خانواده
ارتباط تلفنی با دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور خانم دكتر فرحناز مسچی(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
فردای روشن(تكرار)
ارتباط تلفنی با دكتر حسین ادیبی(مدیر درمانگاه فوق تخصصی دیابت پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی تهران)
04:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:30
30
فراسو- گروه تغذیه(تكرار)
با حضور خانم دكتر آزاده متقی(دكترای تغذیه)
05:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:10
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور دكتر مرتضی مساح(امدادگر)
05:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:30
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:44، مؤذن: مؤذن زاده
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر كاویانی(متخصص پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر حسین جعفری(فعال محیط زیست)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دكتر علیرضا یاراحمدی(متخصص مغز و اعصاب)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
09:05
40
افق روشن(زنده)
با حضور آقای مهندس حمیدرضا افتخاری فرد(عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران) و ارتباط تلفنی با آقای فرج الله رجبی(نماینده مجلس شورای اسلامی)
09:45
15
یادداشت های روزانه من(تكرار)
با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
10:20
85
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:45
15
یاد یاران
با حضور دكتر مرتضی مساح(امدادگر)
12:00
30
تا بیكران
اذان ظهر: 12:16، مؤذن: طوخی
12:30
40
نیم نگاه- گروه تغذیه(زنده)
با حضور آقای علیرضا اكبرشاهی(مدیركل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و كرم ابریشم سازمان دامپزشكی كشور) و آقای سید مصطفی مصطفوی(رئیس ستاد مقابله با بحران صنعت طیور كشور)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:15
10
شور زندگی
با حضور دكتر احمد دلبری(متخصص سالمندان)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر پیام فرحبخش(دكترای تغذیه)
تغذیه مناسب در پر فشاری خون
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
با حضور دكتر احمد دلبری(روانپزشك و متخصص طب سالمندی)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور دكتر نیكپور(فوق تخصص گوارش و كبد)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
فرزند من
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
ارتباط تلفنی با خانم دكتر مهرنوش دارینی(روانشناس) و دكتر مجتبی موسی كاظمی(روانشناس و پژوهشگر حوزه دین) اذان مغرب: 17:41 مؤذن: صبحدل
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:10
50
دارچین
با حضور دكتر نوروزی(دكترای تغذیه) و دكتر شیدفر(دكترای تغذیه)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)
21:30
30
نمایش صعود به ارتفاع بینهایت- قسمت 03
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر فرهاد چوبدار(متخصص نوزادان)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

جدول پخش برنامه های
[03/11/1396]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
فرزند من(تكرار)
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه سلامت روان
ارتباط تلفنی با خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)، خانم دكتر سوگل مشایخی(مولوی شناس)، دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس بالینی) و آقای سعید اسلام زاده(كارشناس سینما)
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
شور زندگی(تكرار)
با حضور دكتر احمد دلبری(متخصص سالمندان)
04:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
04:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)
با حضور دكتر علیرضا یاراحمدی(متخصص مغز و اعصاب)
05:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:10
15
یاد یاران(تكرار)
با حضور دكتر مرتضی مساح(امدادگر)
05:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:30
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:43، مؤذن: غلوش
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با خانم دكتر كاویانی(متخصص پزشكی ورزشی)
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور خانم پروین ناظمی(روانشناس)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه تغذیه(زنده)
با حضور خانم دكتر آزاده متقی(دكترای تغذیه)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
09:05
175
بر بال فرشتگان(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ اخبار سلامت: 11:00
12:00
30
تا بیكران
اذان ظهر: 12:16، مؤذن: مؤذن زاده
12:30
40
نیم نگاه- گروه خانواده(زنده)
با حضور خانم پروانه مافی(نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) و آقای محسن بزرگی(كارشناس حقوق خانواده)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:15
10
كارنامه
با حضور مهندس محمدعلی صفاییان(مدیر عامل شركت نقشه جبه پارس)
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر خسروی زنجانی(دكترای صنایع غذایی)
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
سایبان آرامش(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور خانم دكتر مریم كاشانیان(متخصص زنان و زایمان)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
یكی مثل همه
با حضور دكتر مصطفی فروتن(رفتارشناس)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر وحید صادقی(روانشناس) و دكتر ساجدی(روانشناس و پژوهشگر حوزه دین) اذان مغرب: 17:42 مؤذن: منصوری
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
19:10
50
استودیو سلامت
با حضور دكتر محسن خوش نیت(فوق تخصص غدد و متابولیسم) و خانم دكتر لیلا آزادبخت(متخصص تغذیه)
20:00
60
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)
21:30
30
نمایش پرستار
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر دستجردی(متخصص مغز و اعصاب)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+شماره تلفن گویا: 982127860102+شماره پیامك: 9830000102+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir