انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/02/1397]
00:00
30
ترانه و ترنم(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه بهداشت و تندرستی
ارتباط تلفنی با دكتر ابراهیمی(روانشناس) و حاج آقا توانایی(كارشناس مذهبی)
02:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:35
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:50
50
مسابقه سه نسل(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
03:40
30
ترانه و ترنم(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:10
30
با نخبگان(تكرار)
با حضور دكتر محسن شیرازی(برد ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران)
04:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:45
30
تسبیح صبح
اذان صبح 4:55 مؤذن: طنطاوی
05:15
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:20
20
سپید جامگان آسمانی(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:40
15
یك روز یك كتاب(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر ساجدی(كارشناس مذهبی)
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور خانم دكتر رزاقی آذر(فوق تخصص غدد)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
09:05
45
افق روشن(زنده)
با حضور دكتر امیرحسین میرآبادی(معاون بهره وری انرژی و محیط زیست معاونت فناوری ریاست جمهوری) و آقای حسن اجتماعی(فعال محیط زیست)
09:50
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:20
10
شور زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:30
85
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:00
40
نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
با حضور دكتر محمدعلی ادیب فر(كارشناس پزشك خانواده برنامه پزشك خانواده در وزارت بهداشت) و دكتر قربانی(نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی)
12:40
15
یاد یاران
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:55
30
تا بیكران
اذان ظهر: 13:03 مؤذن: سعیدیان
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
دوباره مرور كن(زنده)
با حضور دكتر علی ناظری(روانپزشك)
تغییر خلق و تاثیر آن بر عملكرد شخصی افراد
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور خانم دكتر نیلوفر خدابنده لو(متخصص داخلی)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
فرزند من
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
با حضور خانم دكتر دارینی(روانشناس)
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:10
40
افرا(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:50
20
قرار
اذان مغرب: 20:01 مؤذن: حاجی حسنی كارگر
20:10
50
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:30
30
نمایش آخرین سفر- قسمت 1
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر علی یگانه(جراح و ارتوپد)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

جدول پخش برنامه های
[02/02/1397]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
فرزند من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه خانواده
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:40
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:55
75
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
04:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:15
10
شور زندگی(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:25
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:35
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 4:53 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی
05:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:10
15
یاد یاران(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:25
30
فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(تكرار)
با حضور خانم دكتر رزاقی آذر(فوق تخصص غدد)
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:35
20
كودكانه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:05
80
صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:30
30
فراسو- گروه تغذیه(زنده)
با حضور دكتر محمدرضا وفا(دكترای تغذیه)
09:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
09:05
45
افق روشن(زنده)
با حضور خانم مهندس ژیلا مهدی آقایی(مدیركل دفتر مشاركت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست) و آقای كاظم نجاریون(مدیر و رئیس انجمن رفتگران ایران)
09:50
10
یادداشت های روزانه من(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:00
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:20
10
فردای روشن
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:30
85
خونه زندگی(زنده)
با حضور دكتر فرشاد نوده ای(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00
11:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:00
40
نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر حریرچی(قائم مقام وزیر بهداشت) و دكتر سیدمحمد هاشمی شهری(سرپرست دانشگاه علوم پزشكی زاهدان)
12:40
15
یاد یاران
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:55
30
تا بیكران
اذان ظهر: 13:03 مؤذن: طوخی
13:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
13:30
30
غذا سلامت زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
دوباره مرور كن(زنده)
با حضور خانم دكتر فرحناز مسچی(روانشناس)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(زنده)
با حضور خانم دكتر جعفری(روانپزشك)
16:00
5
تازه ها
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:05
25
مسابقه سبك و سنگین
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
یكی مثل همه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
120
به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)
با حضور دكتر امیدی(روانشناس)
19:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:10
40
سایه روشن
ارتباط تلفنی با دكتر واهان مرادیانس(فوق تخصص ریه) و دكتر جواد حسنی بیدگلی(مدیر فنی شركت پارسی)
19:50
20
قرار
اذان مغرب: 20:02 مؤذن: صبحدل
20:10
50
ره آورد(زنده)
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت
21:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:05
15
قاصدك
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:20
10
یادداشت های روزانه من
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:30
30
نمایش آخرین سفر- قسمت 02
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:10
105
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر یاراحمدی(فوق تخصص مغز و اعصاب)
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir