پخش زنده و آرشیو رادیو

پارسی گویان

پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50


این برنامه با هدف تقویت وحدت بین فارسی زبانان ، به حوزه وسیع فارسی زبانان می پردازد.

پارسی گویان فراتر از مرز‌های جغرافیایی كشور تاریخ، اثار خطی، و گستره و تغییرات زبان فارسی را در گستره جهانی كه از كاشغر تا كابل و از بخارا تا سمرقند و از تهران تا كابل و مرز‌های بالكان وسعت دارد، طرح می كند. رادیو ایران به مثابه نگهبان زبان فارسی سعی در نهادینه كردن پاسداشت زبان فارسی دارد و این برنامه هم یكی از فعالیت‌های رسانه‌ای رادیو ایران در به همین منظور است. زمان پخش : پنجشنبه ساعت 16 به مدت 50 دقیقه و تكرار برنامه جمعه ها بعد از خبر ساعت 23 تهیه كننده : محمد اسماعیل پور مجری : حسن همایی كارشناس : دكتر محمدجعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی