پخش زنده و آرشیو رادیو

جارچی

شنبه تا سه شنبه از ساعت 10 به مدت 10


گزیده ای از برنامه صبح جمعه با شما كه در هفته پخش شده است

زمان پخش : شنبه تا سه شنبه ساعت 10:00 به مدت 10 دقیقه/ تهیه كننده : ساجد قدوسیان