پخش زنده و آرشیو رادیو

آستان جانان

14 آذر از ساعت 12:40 به مدت 30 دقیقه


روایت تاریخی از ساخته شدن مسجدی به دستور حضرت امام حسن عسكری (ع) در قم