پخش زنده و آرشیو رادیو

بهار همدلی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 85


اطلاع رسانی آخرین تصمیمات مبارزه با كرونا و پیام های مهربانی و استواری از رویكردهای اصلی بهار همدلی است.