پخش زنده و آرشیو رادیو

میدان شهدا

12 دی از ساعت 19:25 به مدت 30


ویژه شهادت سردار سلیمانی خاطرات سردار از عملیاتی كه با غواصان داشت