پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح زیبا

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای تركیبی نمایشی صبحگاهی و متناسب با اتفاقات پیرامون در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با پرداختی مفرح و شاد است.

برنامه ای تركیبی نمایشی صبحگاهی و متناسب با اتفاقات پیرامون در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با پرداختی مفرح و شاد است.