پخش زنده و آرشیو رادیو

پدر

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه


پسر بزرگ‌تر آقای مقدم وارد شده و پدر هشتاد ساله‌اش را می‌بیند كه به درِ موسسه كاریابی می‌كوبد. كارمندان پشت در چسبیده‌اند تا مانع هجوم پیرمرد به داخل شوند؛ معلوم می‌شود كه مقدم دوطبقه بالاتر آمده و اینجا را با محل كار خود اشتباه گرفته است،

سبك زندگی ایرانی اسلامی