پخش زنده و آرشیو رادیو

موج های كوچك

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


به پاسگاه ورودی بندر جاسك خبر می دهند محموله ای از شیراز به سمت جاسك در حال حركت است. استوار علی خانی رئیس پاسگاه دستور بازرسی می دهد و...

كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: سلمان خطی، بهروز مسروری نویسنده: زین العابدین صادقی