پخش زنده و آرشیو رادیو

ارثیه دایی رحیم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 00:30 به مدت 30 دقیقه


خسرو بروجردی پیرمرد تنهایی است كه عاشق مه لقا، همسایه خود شده ست اما پسر مه لقا با این ازدواج مخالف است. از طرف دیگر ارثیه ای از طرف دایی خسرو به او میرسد و خسرو تصمیم می گیرد با پول ارثیه خانه ی سالمندان افتتاح كند و در همین گیر و دار با ك

كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: احمد گنجی، رحمان باقریان نویسنده: فرهاد امینی