پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت مادری

شنبه تا جمعه از ساعت 8:45 به مدت 15 دقیقه


اجاره كردم رحم/مهسا دختری 18 ساله است و به دلیل اتفاقی كه برای یكی از معلمین افتاده تصمیم می¬گیرد به او خون اهدا كند-2-ابراهیم كه بسیار از خون دادن می¬ترسد برای چك كردن چربی و باقی بیماری¬های دوران پیری آزمایش نداده