پخش زنده و آرشیو رادیو

تنها در تاریكی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه


ماركسفیشر خلبانی ست كه بهمراه خواهرش برای استراحت به دهكده لیمستوك می رود. و همسایه آنها مگی سیمونس بعد از مهمانی بخاطر سردرداز كپسول های سیانور استفاده می كند و كشته می شود.مدتی بعد خدمتكار خانه با ضربه ای به سرش كشته می شود و ...