پخش زنده و آرشیو رادیو

مغازه مجازی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه


سهام شركت نخ رییسیِ كارخونه "حاج رضا و پسران به جز بهزاد" پایین اومده و شركای كارخونه مجبور به تعدیل نیرو شده اند. از جمله كسانی كه آنها تعدیل می كنند، عماد است كه به تازگی ازدواج كرده و همسرش نازی خانم هم از این قضیه بدجوری عصبانی می شود.