پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم اندازی در شب

شنبه تا جمعه از ساعت 8:45 به مدت 15 دقیقه


سحر استعداد غریبی در ارتباط با كودكان دارد . او به دلیل مرگ فرزندش شغلش را رها می كند اما زلزله ی كرمانشاه موجب می شود او استعدادش را چون موهبتی به كار گیرد.