پخش زنده و آرشیو رادیو

دختران آفتاب

شنبه تا جمعه از ساعت 30 دقیقه به مدت 16:00


سرگذشت و مشكلات پیش روی پنج دختری كه همراه با فاطمه برای اردو زیارتی مشهد ثبت نام كرده اند.