پخش زنده و آرشیو رادیو

محوطه جریمه

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 60 دقیقه


نمایشی درباره معظلات اجتماعی ورزشی با رویكرد طنز