پخش زنده و آرشیو رادیو

بانوی كماندار

یكشنبه تا جمعه از ساعت 1:00 به مدت 30 دقیقه


زهرا دختر تكواندوكاری كه میل به رسیدن به تیم ملی دارد. در اتوبوس در راه برگشت از دانشگاه دچار حادثه شده و از ناحیه ی پا معلول می شود. دوران سختی رو طی كرده و دوست داشته تا ورزش را به صورت تیمی دنبال كند ولی ...