پخش زنده و آرشیو رادیو

آن سیزده از عالم به در

25 تا27 شهریور از ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه


شهریار در بازگشت از شهر قم به شهر تبریز زندگی اش را مرور می كند او یاد عشق و همسر از دست رفته اش عزیزه و هر آنچه بر او گذشت را مرور می كن دو با خود می گوید چقدر آدم ها نیستن ، چرا آدم ها كم می شنوند و من تنها و ... .

كارگردان ایوب آقا خانی تهیه كننده ژاله محمد علی نویسنده علی مست علی افكتور محمد رضا قبادی فر بازیگران: حمید منوچهری حمید یزدانی مهرخ افضلی ایوب آقا خانی ماندانا اصلانی سینا نیكوكار شیرین سپهراد نوشین حسن زاده