پخش زنده و آرشیو رادیو

آب و آتش

6 الی 11 مهر از ساعت 1:00 به مدت 30 دقیقه


این قصه ها نشان می دهند كه آتش نشان ها فقط با آب و آتش سرو كار ندارند، بلكه هر جا خطری و پای نجات و امداد جانی در میان باشد، آنها قبل از هر تیم امدادی دیگری برای كمك می شتابند.

كارگردان نازنین مهیمنی تهیه كننده ژاله محمد علی نویسنده زهرا كولیوند افكتور نازنین حسن پور صدابردار مجید آیینه تاریخ ضبط بازیگران بهرام سروری نژاد مهدی نمینی مقدم امیر زنده دلان شهریار حمزیان بهناز بستان دوست راضیه مومیوند حمیدرضا هدایتی مونا صفی سیما خوش چشم