پخش زنده و آرشیو رادیو

پیچ سوم

24 الی 28 آبان از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه


دوخواهری كه برای غافلگیر كردن شوهرانشان درجشن تولد سی سالگی آن دو حوادثی رابه وجود می آورند وانها را درگیراتفاقات غیرمنتظره می كنند.