پخش زنده و آرشیو رادیو

نامه ها

جمعه از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه


«نامه ها» بنا به زمان و مكان و شخصیت نگارنده ،می توانند نامه،ایمیل و یا پیامك باشد .شخصیت پردازی كاراكترها و داستان نمایش رفته رفته و در طی این مكاتبات روشن و بیان می شوند.