پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح به خیر آقای معلم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه


بررسی مسائل زندگی روزمره یك معلم

ناصر معلم پایه ششم ابتدایی است. ناصر آرزو داشته پزشك شود ولی به دلیل فوت پدرش ناچار به سرپرستی مادر و خواهر و برادرش شده و معلمی را انتخاب كرده . دانش¬آموزان او همگی از اهل محل هستند. پسر آقای مدیر مدرسه؛ پسر آقای معاملات ملكی؛ پسر آقای سوپری؛ پسر تزریقاتی محل, پسر صاحبخانه؛ پسر راننده تاكسی محل؛ پسر نانوایی محل؛ پسر الكتریكی محل و ...