پخش زنده و آرشیو رادیو

افسر جوان

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه


خانواده میترا به زابل میروند و احمد برادر میترا كه یك پلیس است درگیر یك پرونده مبارزه با مواد مخدر میشود مادر میترا نیز سرطان و آرزو دارد عروسی بچه هایش را ببیند و........