پخش زنده و آرشیو رادیو

از حوالی دریا

یك شنبه تا پنج شنبه از ساعت 00:00 به مدت 15 دقیقه


بررسی تاریخ و فرهنگ ایران و نقش خلیج فارس در مناسبات سیاسی

مراد ملك"، ماهیگیری است كه از دست جنایات و زورگویی های اشغالگران پرتغالی در جزیره ی هرمز به تنگ آمده و برای شكایت از "سیمون دی ملو" فرمانده بی رحم پرتغالی ها كه مرواید ارزشمند و نایاب صید شده توسط مراد ملك را بهمراه قایقش غصب نموده؛ به نزد والی فارس "امام قلی خان" میاید و عاجزانه از او میخواهد دادِ مردم مظلوم جزیره هرمز را از این فرمانده شریر بستاند و از نفوذ بیش از حد پرتغالی ها در صنعت كشتیرانی و ماهیگیری تا ورشكسته شدن تجار بومی و بازار سنتی جلوگیری كند و...