پخش زنده و آرشیو رادیو

جشن اراده

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 00:00 به مدت 15 دقیقه


ایجاد مشاغل جدید و كار آفرینی

همایون در صنعت موادّ غذایی فعّالیت می‌كند. او به جای سرمایه گذاری و راه‌اندازی كارخانه‌ی جدید به سراغ كارخانه‌هایی می‌رود كه یا تعطیل هستند یا به زعمِ صاحبان و مدیرانشان در دورانِ افول به سر می‌برند و سودآوری ندارند. راه‌اندازیِ این كارخانج