پخش زنده و آرشیو رادیو

حكایت آن عاشق

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه


نمایش رادیویی

داستان آهنگرعاشقی بنام حشام كه دلبسته زنی كوچ نشین بنام هیرا میشود ولی خانواده قبیله هیرا تصمیم به برخورد با این آهنگر را می گیرند اما وی به كمك مادر هیرا موفق به فرار می شود و...