پخش زنده و آرشیو رادیو

آزرده خاطر

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه


بهار یك سال پیش تصادف كرده و چون پایش در هنگام راه رفتن مشكل پیدا كرده از نگاه ها و مردم فراری است و خودش را در خانه زندانی كرده و.....

تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: فریبا متخصص، مهدی طهماسبی نویسنده: هدیه رضایی