پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 12 اسفند 1399
16:55

میان برنامه

17:0

زمزم احكام

پاسخگویی به سوالات شرعی
علی اسماعیلی(تهیه كننده)

17:20

به رنگ خدا

ویژه اذان مغرب- اذان مغرب به افق قم: 18:21
محمد حسین پور(تهیه كننده)

18:40

روایت كتاب

18:55

كلام امام

19:0

خبر جهان اسلام

19:15

یار مهربان

19:25

میان برنامه

19:30

بشارت

نمایی كلی از دانشنامه مهدوی
اكبر طالبی نیا(تهیه كننده)

20:0

راز سرنوشت

بررسی زندگی اصحاب امام كاظم علیه السلام
اكبر طالبی نیا(تهیه كننده)

20:30

باغ تماشا(تكرار)

گامهای ابدی- ناصر حسینی پور
خانم منیره سادات موسوی(تهیه كننده)

20:55

كلام ناب

21:0

اخبار معارفی

21:10

گفتگوی 21

21:25

میان برنامه

21:30

نسیم وصل

دعای توسل
پخش

22:0

افلاكیان

الگوهای رفتاری با نگاهی به سیره علما
سید محمدعلی حسینیان(تهیه كننده) و سید سعید حسینی(گوینده)

22:55

میان برنامه

23:0

پرسمان- اعتقادی(تكرار)

پاسخ به سوالات دینی و اعتقادی
اكبر طالبی نیا(تهیه كننده) و حجت الاسلام محمدی(كارشناس)

23:55

كلام امام(تكرار)