پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
10:25

میان برنامه

10:30

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

10:45

شكوه آیات

10:55

تلاوت- پخش

11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

ترجمان وحی


11:35

حقوق شهروندی

11:40

میان برنامه

11:45

حدیث بندگی

11:55

میان برنامه

12:0

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل سوره های رعد آیات 18-آخر و ابراهیم
نیم جزء 2 جزء 13

12:30

میان برنامه

12:35

تلاوت- پخش

12:40

صفحه نور- مفاهیم

12:50

آرام جان(زنده)


اذان ظهر به افق تهران: 13:10 موذن: استاد غلوش

13:25

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

13:30

سمت خدا


14:15

میان برنامه

14:25

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های قیامه، لیل، ضحی، شرح، تین، علق، حمد و بقره آیات 1-5

15:0

در مكتب وحی- آیت الله ضیاء آبادی


15:30

تلاوت آقای مسعود عنایتی مقدم

سوره بقره آیات 164-176

15:50

حرف تا عمل

15:55

میان برنامه

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

عارفان بهشت(زنده)


16:55

تلاوت استاد حجاج هنداوی

17:0

والعصر(زنده)

ویژه برنامه عصرگاهی رادیو قرآن

17:55

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های اسراء آیات 1-14 و نصر

18:30

فهم زبان قرآن


19:0

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های نجم آیات 31-آخر و قمر آیات 1-17

19:30

یك آیه یك قصه

19:40

گنجینه رازها

19:55

در محضر قرآن


20:25

اذان


اذان مغرب: 20:40 موذن: استاد كرمی

21:5

مصباح، پرسش و پاسخ قرآنی


21:40

تلاوت آقای محسن عربی

21:55

میان برنامه

22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:10

سروش هدایت


22:45

حفظ نور

22:55

میان برنامه

23:0

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره طه آیات 1-47

23:55

میان برنامه