پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
11:30

ورزش و جامعه


12:30

دانشكده مدیریت ورزشی


13:0

در محضر دوست


اذان ظهر: 13:10 موذن: استاد غفاری

13:30

نمایش


14:0

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

14:30

بانوی قهرمان


15:0

ورزش ایران ورزش جانبازان و معلولان(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید

15:55

میان برنامه

16:0

از فوتبال چه خبر؟


17:0

عصرانه(زنده)


18:30

همیشه با ورزش(زنده)


20:0

مسابقه 9 با 2


اذان مغرب: 20:40 موذن: استاد طوخی

21:0

گپ آهنگ(زنده)


22:55

دستاورد

23:0

مشاور(تكرار)


23:25

ریزبین

23:30

ورزش و جامعه(تكرار)