پخش زنده و آرشیو رادیو

كلام امام(تكرار)

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 23:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلام امام(تكرار)

برگزیده سخنان حضرت امام خمینی(ره)- جریان نفوذ و ایجاد اختلاف

محمدحسین آزما(تهیه كننده)

لیست قطعات