پخش زنده و آرشیو رادیو

باغ تماشا(تكرار)

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 20:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

باغ تماشا(تكرار)

در یك اشارت- امام حسن عسكری علیه السلام

خانم منیره سادات موسوی(تهیه كننده)

لیست قطعات