پخش زنده و آرشیو رادیو

پیام ولایت

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 13:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیام ولایت

گزیده بیانات رهبری

علی اصغر شرفی(تهیه كننده)

لیست قطعات

در این برنامه گزیده ای از تازه ترین بیانات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف متناسب با ایام پخش می شود.

عوامل برنامه