پخش زنده و آرشیو رادیو

بر كرانه نور

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 06:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر كرانه نور

تفسیر آیات قرآن كریم- آیات 1 تا 10 سوره مباركه شمس

آیت الله جوادی آملی(كارشناس) و علی برخورداری(تهیه كننده)

لیست قطعات

تفسیر ترتیبی قرآن كریم، برنامه بركرانه نور به پخش درس تفسیر قرآن كریم مفسر بزرگ قرآن كریم حضرت آیت الله جوادی آملی اختصاص دارد و از جمله برنامه های ارزشمند و شاخص رادیو معارف است كه از ابتدای شروع به كار رادیو معارف در جدول پخش برنامه های رادیو قرار داشته. این برنامه تا سال ها در قالب دو برنامه بركرانه نور 1 و بركرانه نور 2 تهیه و پخش می شود كه هر كدام اختصاص به تفسیر یك سوره از قرآن دارد. اما از آبان 94 پخش برنامه بركرانه نور 1 به پایان رسیده و هم اكنون فقط بر كرانه نور 2 از رادیو معارف پخش می شود. در برنامه بر كرانه نور 2 كه پنج روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) دو دو نوبت صبح و شب پخش می شود

عوامل برنامه