پخش زنده و آرشیو رادیو

باغ تماشا

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 01:45 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

باغ تماشا

در یك اشارت- امام حسن عسكری علیه السلام

خانم منیره سادات موسوی(تهیه كننده)

لیست قطعات

سبك زندگی دینی در قالب نمایش «نمایش» به عنوان گونه‌ای پویا و خیال‌انگیز در میان قالب‌های برنامه‌ی رادیویی شاخص است. «داستان‌محوری»، «بیان غیرمستقیم پیام» و از همه مهم‌تر «برقراری ارتباط با احساسات شنونده» سه ویژگی اصلی ساختار نمایش رادیویی است كه آن را از سایر ساختارهای رادیویی متمایز می‌كند. برنامه ی باغ تماشا به پخش نمایش های رادیویی معارفی اختصاص دارد.