پخش زنده و آرشیو رادیو

برای بیداری

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 01:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

برای بیداری

بررسی شرایط ریاست جمهوری و حاكمان در جمهوری اسلامی

استاد رحیم پورازغدی(كارشناس) و علی برخورداری(تهیه كننده)

لیست قطعات

گفتمان های فرهنگی و انقلاب اسلامی در گفتگوی دانشجویی این برنامه بر اساس سخنرانی‌ها و میزگرد‌های استاد رحیم پور ازغدی طراحی گردیده است و به موضوعات روز از قبیل آزادی، شاخص‌های تفكر اسلامی، مبانی نظری حكومت اسلامی و ولایت فقیه و آشنایی با گزاره های خاص تاریخی با نگاه عبرت‌گیری و عبرت آموزی و ... می پردازد.

عوامل برنامه