پخش زنده و آرشیو رادیو

آشنایی با سوره ها

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:00 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

آشنایی با سوره ها

لیست قطعات

لازم به ذكر است این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح به همراه پخش آیات مرتبط با برنامه پخش میشود كه هم اكنون فایل صوتی آن قابل دریافت برای مخاطبان می باشد.