پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد شحات محمد انور

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 02:20 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره نور آیات 21-35

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.