پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 05:40 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های بروج آیات 11-آخر و علق آیات 1-5

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.