پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت- پخش

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 06:45 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت- پخش

تلاوت آیت الكرسی

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.