انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/02/1397]
00:00
60
تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل
جزء 1
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
03:30
25
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
03:55
75
قرار وصل
اذان صبح: 04:55 موذن: استاد آقاتی
05:10
10
صفحه نور
05:20
35
تلاوت استاد محمود خلیل الحصری
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
10
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:30
90
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
5
تفسیر نور
08:20
30
تلاوت استاد محمد بدر حسین
08:50
10
شكوه آیات
09:00
15
تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)
10:00
15
تلاوت استاد محمود شحات انور
10:15
45
تحلیل سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
5
تلاوت- پخش
11:40
5
زندگی كنیم
11:45
10
حدیث بندگی
11:55
30
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
نیم جزء 2 از جزء 16قرآن كریم
12:25
5
میان برنامه
12:30
10
صفحه نور
12:40
40
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 13:03 موذن: استاد ابوزید
13:20
5
تلاوت استاد سعیدیان
13:25
25
در مكتب وحی- آیت الله مكارم شیرازی
13:50
5
تلاوت- پخش
13:55
5
میان برنامه
14:00
15
خبر

خبر سراسری
14:15
15
تلاوت آقای حبیب صداقت
14:30
45
افق(زنده)
15:15
15
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور- روخوانی
15:45
15
حریم ایمان
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
پخش زنده سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
17:00
5
تلاوت استاد سبزعلی
17:05
165
پخش زنده سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن كریم(زنده)
19:50
30
اذان
اذان مغرب: 20:01 موذن: استاد سعیدیان
20:20
40
نمای نزدیك(زنده)
21:00
10
تلاوت استاد منشاوی
21:10
45
سجاده خورشید
21:55
5
تلاوت- پخش
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد حمدی زامل
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir