انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
119
شب آفتابی
كارشناس: دكتر شاه حسینی(كارشناس كارآفرینی) و علی كیانی(كارشناس مذهبی)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناس: دكتر نصیری(كارشناس دینی) و دكتر شقاقی(اقتصاددان)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
70
نود و هشتی ها(تكرار)
كارشناس: دكتر محمد خبیر(كارشناس در حوزه كسب و كار)
04:10
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:25
29
اخلاق در تجارت(تكرار)
گفتگو با كارشناس مذهبی
04:54
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:55
44
اذان صبح
موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
05:39
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:40
20
روستای ما(تكرار)
كارشناسان: دكتر محمدجواد شمس زاده(معاون اداره كل بیمه دام طیور آبزیان صندوق بیمه كشاورزی) و ابوذر درویشی(پرورش دهنده میگو از هرمزگان)
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
گفتگو با سهرابی(كاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو(زنده)
كارشناس: دكتر شكر خدایی(نایب رئیس انجمن مدیریت كیفیت ایران)
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: دكتر علیرضا شریفی(استاد دانشگاه و مشاور مدیریت كسب و كار)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناس: دكتر كیهان نیا(روانشناس) و دكتر خدارحمی(كارشناس بازار سرمایه)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
كارشناس: حسین بیت الهی(تولید كننده ماشین آلات صنایع غذایی)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:00
55
عیار(تكرار)
كارشناس: دكتر محمدرضا دهدست(عضو هیئت علمی دانشگاه و كارشناس مذهبی) و هومان عسگری(كارشناس مذهبی)
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
25
مسابقه
13:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
خوشه چین
كارشناس: دكتر محمد عبدالهیان نوقابی(عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی
كارشناس: دكتر محمد رضا عمرانی(مدرس دانشگاه)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
75
چالش
كارشناس: علی ابراهیمی(عضو كمیسیون كشاورزی مجلس)، دكتر خلیل كرمی(استاد دانشگاه)، خانم مهتاب صادقی حریری(كارشناس ارشد آلودگی محیط زیست و كارشناس طرح ملی آب و هوا) و ابوالفضل ظهره وند(سفیر اسبق ایران در ایتالیا)
16:15
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
تدبیر
كارشناس: مهندس علی گودرزی فر(مدیر HSE شركت سیراف)، قدرت اله رضانژاد بابینه(كارشناس HSE)، مهندس سعید امیراحمدی(پژوهشگر) و خانم مهندس ساحل خاك كار(پژوهشگر)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
كارشناس: دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناسان: رحیم سلیمانی راد(مدیر كل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران) و حسین بنایی(دهیار روستا)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:00
55
رهیافت(زنده)
كارشناس: محمدرضا كارگر(مدیركل دفتر توسعه اشتغال وزارت كار)
سندملی كار شایسته، مشخصات و ضرورتها
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت
كارشناس: محمد روشنفكر(رئیس انجمن تولید كنندگان كاشی و سرامیك ایران) و سیدكمال سیدمحسنی(عضو هیات مدیره انجمن تولید كنندگان كاشی و سرامیك)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
كارشناس: حسین بیت الهی(تولید كننده ماشین آلات صنایع غذایی)

جدول پخش برنامه های
[30/08/1396]
00:00
119
شب آفتابی(تكرار)
كارشناس: دكتر شاه حسینی(كارشناس كارآفرینی) و علی كیانی(كارشناس مذهبی)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناس: دكتر كیهان نیا(روانشناس) و دكتر خدارحمی(كارشناس بازار سرمایه)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
70
نود و هشتی ها(تكرار)
كارشناس: دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
04:10
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:54
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:55
44
اذان صبح
موذن: استاد شهید محسن حاجی حسنی كارگر
05:39
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:40
20
روستای ما(تكرار)
كارشناسان: رحیم سلیمانی راد(مدیر كل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران) و حسین بنایی(دهیار روستا)
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
گفتگو با بهرامی(كاسب بازار) و قربانی(كاسب بازار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو(زنده)
گفت و گو با مسئولین سازمان حمایت از مصرف كننده
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
گفت و گو با كارشناس بازاریابی
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
كارشناس: علیرضا رخشا(تولید كننده ماشین آلات صنایع غذایی)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:00
55
عیار
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
25
مسابقه
13:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
ارمغان طبیعت
كارشناسان: دكتر محمدجواد شمس زاده(معاون اداره كل بیمه دام طیور آبزیان صندوق بیمه كشاورزی) و جواد مقدم(پرورش دهنده مرغ از ساوه)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی(تكرار)
كارشناس: دكتر محمدرضا عمرانی(مدرس دانشگاه)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
55
خانه تا كارخانه
كارشناسان: غلامرضا سلیمانی(عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع كوچك) و اصغر ثابتی شبستری(فعال صنایع كوچك- قطعات خودرو) و بختیار رازانی(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی لرستان)
15:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:00
25
خوشه چین(تكرار)
كارشناس: دكتر محمد عبدالهیان نوقابی(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند)
16:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
راه ابریشم
كارشناس: محمدحسین پاپلی یزدی(جغرافیدان)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
كارشناس: سعید وفایی(كارشناس در حوزه كسب و كار)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناس: رحیم سلیمانی راد(مدیر كل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران) و سعید گنج خانلو(دهیار روستا)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت(تكرار)
كارشناس: محمد روشنفكر(رئیس انجمن تولید كنندگان كاشی و سرامیك ایران) و سیدكمال سیدمحسنی(عضو هیئت مدیره انجمن تولید كنندگان كاشی و سرامیك)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
كارشناس: علیرضا رخشا(تولید كننده ماشین آلات صنایع غذایی)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir