پخش زنده و آرشیو رادیو

سمت و سو

هر روز از ساعت ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه


تحلیل مهمترین رویدادهای فرهنگی ، علمی و هنری